GEODIMETR geodeta Zawiercie

usługi geodezyjne

Geodeta Zawiercie, geodimetr usługi geodezyjne Geodeta Zawiercie, geodimetr usługi geodezyjne Geodeta Zawiercie, geodimetr usługi geodezyjne Geodeta Zawiercie, geodimetr usługi geodezyjne

Oferta

Dla Klienta indywidualnego:
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe,
 • Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości,
 • Mapy do celów projektowych w formie analogowej i numeryczej,
 • Tyczenia budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
 • Inwentaryzacje powykonawcze,
 • Regulacje stanów prawnych nieruchomości,
 • Kompleksową obsługę inwestycji,
 • Doradztwo formalno-prawne i techniczne na każdym etapie inwestycji,
 • Inne nietypowe prace geodezyjne,
Dla przedsiębiorstw, biur projektowych i organów administracji:
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe,
 • Aktualizacja mapy zasadniczej,
 • Mapy do celów projektowych w formie analogowej i numerycznej,
 • Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych,
 • Obsługa budowy sieci kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych etc.
 • Obsługa geodezyjna dróg, suwnic, kominów, wież GSM itp.,
 • Pomiary objętości mas ziemnych,
 • Opracowania prawne dla Biur Projektowych,
 • Inne nietypowe prace geodezyjne i kartograficzne,

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!